Wie zijn de professionals rondom KOPP/KVO?

Wie zijn de professionals rondom KOPP/KVO?

Hoe kan ik handelen? 

Met wie kan ik samenwerken?

Hoe kan ik meer kennis opdoen? 

Wie zijn de professionals rondom KOPP/KVO?

 • Professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg, hebben te maken met KOPP/KVO-kinderen en/of hun ouders. Dit schema geeft de verschillende routes weer waarop KOPP/KVO-kinderen in beeld kunnen komen bij zorgprofessionals.  

 

 Schema: Verschillende routes naar hulp of zorg

 • Binnen deze routes kunnen professionals vier KOPP/KVO-groepen onderscheiden:   

 1. Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun eigen psychische of verslavingsproblemen erkennen en hiervoor hulp zoeken

 2. Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun psychische of verslavingsproblemen niet erkennen en/of geen hulp voor zichzelf of hun kind willen

 3. Kinderen (uit bovengenoemde categorieën) met psychosociale of gedragsproblemen of psychische stoornis

 4. (Jong)volwassen KOPP/KVO-kinderen

 

 • De eerste groep komt in beeld via de professional die in contact staat met de ouder. Dit kan de huisarts zijn, JGZ, wijkteam, thuiszorg, maatschappelijk werk, generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ, verslavingszorg. Deze professionals signaleren de KOPP/KVO-situatie, maken een risico-analyse voor het kind, bespreken de ouderrol met de cliënt en leiden kind en/of ouder toe naar KOPP/KVO-interventies.

 

 • De tweede groep komt ook in beeld via de professional die in contact staat met de ouder (zie hierboven). Deze signaleert of de cliënt met psychische of verslavingsproblemen (en die wellicht om een andere reden hulp vraagt) kinderen heeft en maakt een risico-analyse voor het kind. Daarbij is het bespreken van de ouderrol en het toeleiden naar interventies ingewikkelder dan in het eerste geval. Zie KOPP-Richtlijn: zorgmijdende ouders.

   

 • De derde groep komt in beeld via de professional die in contact staat met het kind, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, CJG, wijkteam, JGZ, huisarts, POH-GGZ jeugd, basis-GGZ jeugd en specialistische jeugd-GGZ. Zij werken aan het versterken van beschermende factoren voor het kind, voeren een risico-analyse uit voor de andere kinderen, bespreken het ouderschap en leiden toe naar preventie- of zorgaanbod.

 

 • De laatste groep komt in beeld via de zorgverlener die in contact staat met de (jong)volwassen KOPP/KVO-cliënt. Deze signaleert KOPP/KVO-problematiek en leidt toe naar een preventie- of zorgaanbod.

Bekijk succesvoorbeelden uit de praktijk:

 
 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl