Wat is KOPP/KVO?

Wat is KOPP/KVO?

Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Wat zijn de risico's?

Wat veroorzaakt de risico’s?

Hoe uiten zich de problemen?

Wat is KOPP/KVO?

KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO). Het kan gaan om één of beide ouders. 

 

KOPP/KVO-kinderen lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te krijgen, dan kinderen van ouders zonder psychische en/of verslavingsproblemen. 

 

Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Onder verslavingsproblemen verstaan we alcohol- en drugsverslaving. 

 

Alleen als het expliciet gaat over gediagnosticeerde psychische problemen spreken we hierna van een ‘psychische stoornis’ in plaats van psychische problemen.

 

Naast minderjarige KOPP/KVO-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn. Deze groep wordt ook wel aangeduid met KOPP/KVO-kinderen.

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl