Wat kan ik doen als ouder van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als ouder van een KOPP-kind?

  • Iedereen kan psychische problemen krijgen, ook ouders. In Nederland zijn er ieder jaar 405.000 ouders met een psychische stoornis of verslaving. U bent niet de enige!

     

  • Naast goede hulp zoeken voor uzelf, is in zo’n situatie ook extra aandacht nodig voor de KOPP-kinderen. Ook al merkt u misschien niet zoveel bijzonders aan uw kind(eren), ze hebben vaak veel door en willen u waarschijnlijk ontlasten door bijvoorbeeld huishoudelijke taken over te nemen of naar uw zorgen te luisteren. Dat is natuurlijk prima, zolang andere belangrijke zaken voor de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind maar niet in het gedrang komen. KOPP-kinderen hebben vooral een luisterend oor nodig van u en/of uw eventuele partner, een antwoord op hun vragen en ruimte om hun eigen dingen te doen zoals spelen, sporten, vriendjes, naar school gaan en huiswerk maken.

     

  • In de KOPP-richtlijn voor ouders kunt u informatie vinden over hoe u hulp voor uzelf en/of voor uw kind kunt regelen.

10 tips voor ouders met psychische problemen of verslaving

 

1. Vertel wat er aan de hand is

Sommige kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gesprekje tijdens de afwas of op de rand van het bed. 

2. Wees eerlijk in uw uitleg

Vraag af en toe of het kind begrijpt wat u heeft verteld. Als uw kind vragen heeft waarop u geen antwoord heeft kunt u gewoon zeggen: ‘Ik weet het niet’.

3. Luister naar uw kind

Praten met uw kind is vooral luisteren naar uw kind.

4. Kijk naar uw kind

Kinderen laten vaak aan hun gedrag weten hoe het met hun gaat. Weer in bed plassen of spijbelen zijn duidelijke signalen. U kunt ook aan de leerkracht of een vriendin vragen of zij iets opmerken.

5. Een vaste gang van zaken

Als er problemen zijn in het gezin, geeft het kinderen een vertrouwd gevoel als sommige dingen gewoon doorgaan, zoals school, huiswerk, sportclub.

6. Betrek er anderen bij

U hoeft niet alles alleen te doen. Schakel anderen in: familieleden, buren, een leerkracht, andere ouders.

7. Laat de school iets weten

Als de leerkracht weet wat er aan de hand is, kan hij of zij uw kind beter opvangen.

8. Een vertrouwenspersoon voor uw kind

Soms willen kinderen met een andere vertrouwenspersoon dan u zelf praten over de situatie. Laat uw kind weten dat u dat goed vindt en dat het geen ‘roddelen’ is.

9. Preventief aanbod voor kinderen

Praten met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt lucht vaak op. Uw huisarts of uw hulpverlener kan u meer informatie geven. 

10. Het allerbelangrijkste: die knipoog en die knuffel

Welke problemen er ook zijn, voor uw kind is één ding het belangrijkste: dat u van hem of haar houdt. Dit kunt u uw kind duidelijk maken, iedere dag opnieuw.

Uit: Kipiziveroserie, ouderbrochure  "Een knipoog, een knuffel"

Waar kan ik meer informatie vinden?
  • KOPP-Richtlijn: deze bevat informatie voor hulpverleners en voor ouders

  • Kipizivero-serie: deze bevat voorlichtingsbrochures voor ouders (‘Een knipoog, een knuffel’ en ‘Het beste voor mij en mijn baby’) en brochures voor kinderen van verschillende leeftijden.

  • Website www.kopopouders.nl: deze bevat informatie, een online cursusaanbod en een emailservice waarmee u kosteloos en anoniem ondersteuning kunt krijgen. 

Wat kan ik doen als ouder van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als naaste van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als ik zelf een KOPP-kind ben?

 
 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl