Wat kan ik doen als naaste van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als ouder van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als naaste van een KOPP-kind?

Wat kan ik doen als ik zelf een KOPP-kind ben?

 

Wat kan ik doen als naaste van een KOPP-kind?

  • Als naaste van een KOPP-kind kunt u een zeer belangrijke rol vervullen voor het kind. Een naaste kan een familielid, buurvrouw, leerkracht, een ouder van een vriendje, voetbaltrainer en vrienden/vriendinnen zijn. Er zijn veel ervaringsverhalen bekend van volwassen KOPP-kinderen die terugkijken op hun jeugd en wijzen op de cruciale rol die naasten hebben gespeeld. Kinderen vinden het vaak fijner om met iemand te praten die ze al kennen en vertrouwen dan met een hulpverlener.

  • Als naaste heeft u contact met het gezin. Als u denkt dat er misschien iets aan de hand is thuis, is het belangrijk dat u niet wegkijkt en actie onderneemt. Ga er niet zonder meer vanuit dat er al hulp geregeld is voor deze ouder of dat iemand anders dit zal regelen. U kunt zelf proberen het gesprek met de ouder en/of het kind aan te gaan. Vraag naar hoe het thuis gaat, welke zorgen er eventueel spelen en of u ergens bij kunt helpen. Vindt u het moeilijk dit gesprek aan te gaan of is een gesprek niet mogelijk, dan kunt u bijvoorbeeld hulpvragen bij de buurtteams of Jeugd Gezondheidszorg.
     

  • Als leerkracht (of andere naaste) kunt u alert zijn op signalen van de kinderen, zoals cijfers die naar beneden gaan of een subtiele hulpvraag. Kinderen lijken vaak rustig en stabiel maar er kan van alles spelen, vraag dus door als u een niet-pluis gevoel heeft. Zie de kinderen als een serieuze gesprekspartner en niet als minderjarig kind of opstandige puber.
     

  • U kunt als naaste ook belangstelling tonen voor de ouders die het moeilijk hebben en hulp aanbieden, bijvoorbeeld door voor te stellen om het kind na schooltijd op te vangen of het uit te nodigen om te komen eten.

 

  • KOPP-kinderen willen net als ieder kind ‘normaal’ zijn en juist dat is waar u iets in kunt betekenen: u kan het kind betrekken bij de gewone en leuke dingen, die ieder kind op prijs stelt, zoals uitnodigen voor een feestje of logeerpartij, mee vragen te zwemmen, spelen etc. Ook kunt u een luisterend oor zijn voor problemen die het kind wil delen over de thuissituatie en het kind opvangen als het thuis minder goed loopt. Voor KOPP-kinderen en hun ouders is zo’n sociaal vangnet van essentieel belang.

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl