Hoe uiten zich de problemen van KOPP-kinderen?

Wat is KOPP/KVO?

Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Wat zijn de risico's?

Wat veroorzaakt de risico’s?

Hoe uiten zich de problemen?

Hoe uiten zich de problemen?

  • Hoe KOPP/KVO-kinderen problemen uiten is afhankelijk van de leeftijdsfase. Bij baby’s en peuters kunnen zich separatieangst, eet- en slaapproblemen ontwikkelen. Kinderen in de basisschoolleeftijd cijferen zich soms helemaal weg of vertonen agressief gedrag. Adolescenten ontwikkelen soms sterke schuld- en schaamtegevoelens en een extreem verantwoordelijkheidsgevoel. En op volwassen leeftijd kunnen er problemen ontstaan op relationeel gebied. Zie ook KOPP Richtlijn: problemen per leeftijdsfase.

 

  • Signalen van KOPP/KVO-problematiek zijn:

- Parentificatie

- Wil geen vriendjes mee naar huis nemen

- Schaamte en schuldgevoelens

- Cijfert zichzelf weg

- Geringe copingvaardigheden

- Schoolverzuim

- Separatieangst 

 

  • Bij veel KOPP/KVO-kinderen worden geen signalen opgemerkt. Dat betekent niet dat er geen verhoogd risico is op problemen (zie grafiek). Ook weten we uit talrijke ervaringsverhalen van KOPP/KVO-kinderen dat ‘geen signalen’ niet automatisch betekent dat er geen problemen zijn. Zie het berichtje van Anne op www.kopstoring.nl en van Sonja, ervaringsdeskundige, wiens moeder was opgenomen op een PAAZ:

 

‘Soms doe ik tegen anderen alsof het niet zo erg is, maar dat is het eigenlijk wel’.

Anne (13 jaar)

‘Als iemand mij vroeg hoe het met me ging zei ik ‘goed’. Niemand zag iets aan me en niemand vroeg door. Als dat wel was gedaan had ik misschien verteld hoe slecht het met me ging.’ Sonja (22 jaar)

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl