Toolbox

Kindcheck

KOPP-informatie wijkteams

Beeldmateriaal over KOPP/KVO

Huisarts actief in ketenaanpak KOPP/KVO

Informatie Trimbos-instituut

Infographics/

Factsheet

Resultaten rondgang KOPP/KVO

Kindcheck

De Kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen.  De Kindcheck houdt in dat hulpverleners in hun contacten met cliënten nagaan of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of zij veilig zijn. De Kindcheck is onderdeel van de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.

 

Meer info over de Kindcheck

 

KOPP-richtlijn

De KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp en jeugdbescherming bevat aanbevelingen voor het professionele handelen rond KOPP/KVO. De richtlijn is gebaseerd op evidence-based kennis uit wetenschap en praktijk en is opgesteld door betrokken beroepsgroepen. De richtlijn gaat in op:

  • de aard en gevolgen van KOPP/KVO-problematiek;

  • het screenen van risico’s voor het kind;

  • het inzetten van preventieve of behandelinterventies;

  • en het omgaan met ingewikkelde situaties.

 

Download de KOPP-richtlijn voor professionals

 

Download de informatie voor ouders

 

KOPP/KVO-interventies

Raadpleeg de KOPP-richtlijn voor een overzicht van face-to-face en online KOPP/KVO-interventies.

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft in haar dossier Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen? een overzicht van wat er bekend is over werkzame elementen en werkwijzen voor KOPP-kinderen.

 

Infographics

Om te downloaden:

 

KOPP-informatie wijkteams

Op Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een werkkaart te vinden die jeugdprofessionals helpt bij het herkennen van de gevolgen en signalen bij KOPP-kinderen en -jongeren. Op de werkkaart staan per leeftijdsfase de verschillende psychosociale problemen en ontwikkelingsproblemen.

 

Beeldmateriaal over KOPP/KVO

 

Informatie Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut besteedt op haar website ook aandacht aan KOPP/KVO.

Resultaten rondgang KOPP/KVO

In 2016 zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers van elf gemeenten/regio’s en vier grote zorgverzekeraars. De resultaten en aanbevelingen staan beschreven in de ‘Rondgang in de KOPP/KVO praktijk’.

 
 

KOPP-richtlijn

KOPP/KVO-interventies

 
 
 
 
 
 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl