Wat zijn de risico's voor KOPP-kinderen?

Wat is KOPP/KVO?

Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Wat zijn de risico's?

Wat veroorzaakt de risico’s?

Hoe uiten zich de problemen?

Wat zijn de risico's?

Minderjarige KOPP/KVO-kinderen

 • hebben een 2 tot 3 keer zo grote kans om zelf ook psychische problemen of verslaving te ontwikkelen in hun leven, ten opzichte van kinderen die opgroeien zonder ouders met deze problemen. Dat de schattingen uiteenlopen heeft onder andere te maken met hoe psychische problemen en verslaving worden vastgesteld en geregistreerd in de verschillende landen.

 • doen 5 keer vaker een beroep op de gespecialiseerde jeugd-GGZ dan kinderen van ouders zonder psychische problemen.

 • lopen 2 tot 3 keer zoveel risico op kindermishandeling in de thuissituatie als andere kinderen. 


Nederlands onderzoek

 • toont aan dat 65% van de kinderen van ouders met een depressie en/of angststoornis op 35-jarige leeftijd zelf een depressie en/of angststoornis heeft of heeft gehad. Bij deze kinderen loopt de grafiek voor het hebben of hebben gehad van een depressie en/of angststoornis als volgt:

Figuur 1: Cumulatieve incidentie van een angst en/of stemmingsstoornis bij kinderen van patiënten met een angst en/of stemmingsstoornis

 • Binnen de totale KOPP/KVO-groep is het risico op een stoornis het grootst bij:

  • meisjes en vrouwen 

  • kinderen van wie beide ouders een psychische stoornis hebben

  • kinderen van ouders die op jonge leeftijd een depressie en/of angststoornis kregen  

  • kinderen uit een minder goed functionerend gezinssysteem

 • Een cumulatie van risicofactoren verhoogt de kans op een psychische stoornis nog verder.

 
 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl