Wie financieren het KOPP/KVO-aanbod?

 Wie financieren het KOPP/KVO -aanbod?

Wat kan ik doen als gemeente?

Wat kan ik doen

als zorg- verzekeraar? 

Hoe kan ik samenwerken? 

Wie financieren het KOPP/KVO-aanbod?

 • Professionele hulp voor KOPP/KVO-kinderen bestaat uit preventie en zorg. 

 

 • Gemeenten en zorgverzekeraars/Wlz-uitvoerders zijn de financiers en opdrachtgevers van de uitvoering van de wetten waarin preventie en zorg een rol spelen:   

  • Wet publieke gezondheid (Wpg

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Jeugdwet  

  • Zorgverzekeringswet (Zvw

  • Wet langdurige zorg (Wlz)  

                             

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl