Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Wat is KOPP/KVO?

Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Wat zijn de risico's?

Wat veroorzaakt de risico’s?

Hoe uiten zich de problemen?

Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep?

Landelijk

  • Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving volgens DSM-IV criteria.

  • Deze ouders hebben tezamen 577.000 kinderen onder de 18 jaar (KOPP/KVO-kinderen). 

  • Daarvan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger.

 

Deze aantallen vormen een ondergrens. Deze zijn gebaseerd op onderzoek naar psychische stoornissen onder de Nederlandse bevolking (Nemesis-2). Daarin zijn meegenomen ouders met een stemmingsstoornis, angststoornis, aandachtstekortstoornis (o.a. ADHD), gedragsstoornis en verslaving. In deze studie zijn niet meegenomen ouders met andere psychische stoornissen zoals borderline, psychose, eetstoornis of schizofrenie. Ook zijn niet meegeteld ouders met alcohol- en drugsmisbruik.   

 

Lokaal

  • Per 10.000 inwoners hebben naar schatting 350 kinderen onder de 18 jaar een ouder met een psychische stoornis en/of een verslaving.

  • Bij deze indicatie is geen rekening gehouden met lokale verschillen in het voorkomen van een psychische stoornis of verslaving, het aantal volwassenen met kinderen etc.

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl