Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)  

VOOR...

WAAROM DEZE KOPP/KVO HANDREIKING?

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. 

 

Gezien de omvang van de KOPP/KVO-doelgroep en de ernstige gevolgen is het essentieel dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten samenwerken om te zorgen dat deze problematiek, die van generatie op generatie doorgaat, wordt voorkomen. 

 

In deze KOPP/KVO-handreiking kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken die helpen bij een voortvarende aanpak van KOPP/KVO-problematiek.

Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, naar aanleiding van de kamerbrief over de zorg voor KOPP/KVO-kinderen (juni, 2016).

Lees ook Resultaten Rondgang in de KOPP/KVO Praktijk

LANDELIJK PLATFORM KOPP/KVO

Het Trimbos-instituut organiseert twee keer per jaar het Landelijk Platform KOPP/KVO. Hier wisselen zorgprofessionals uit GGZ en verslavingszorg die zich op de doelgroep KOPP/KVO richten actuele kennis en informatie uit.

 

Bekijk het verslag van de bijeenkomst op 19 april 2018.

Bekijk het verslag van de bijeenkomst op 8 november 2018

Wilt u meer weten of wilt u zich aan- of afmelden als lid van het platform?

KOPP/KVO AGENDA 2019

Kind van Dag voor volwassen kinderen die opgegroeid zijn met een ouder met psychische problemen en/of een verslaving (KOPP/KOV), op zaterdag 2 november 2019 in Amersfoort, het thema is 'Trauma'.

https://labyrint-in-perspectief.nl/kindvandag2019

21 november     Bijeenkomst Landelijk Platform KOPP/KOV

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl